Lãnh đạo trong kỷ nguyên mới – Leadership 4.0 – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Lãnh đạo trong kỷ nguyên mới - Leadership 4.0

Đào Thu Hiền

Thạc sỹ Đại học Harvard, Chủ tịch kiêm Giám đốc GPA

Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV

Giới thiệu

Các nhà lãnh đạo hiệu quả tạo ảnh hưởng và thúc đẩy tinh thần làm việc cho đội ngũ của mình trong tổ chức, nhằm hướng toàn bộ nguồn lực của tổ chức tập trung vào mục tiêu chung. Để lãnh đạo hiệu quả, nhà lãnh đạo cần có các tố chất, kiến thức và kỹ năng để định hướng tổ chức của mình nhằm đạt mục tiêu kinh doanh và đạt được sự thành công chung của tổ chức.

Chương trình “Lãnh đạo trong kỷ nguyên mới - Leadership 4.0” của MVV Coaching được thiết kế nhằm hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo/quản lý doanh nghiệp phát triển năng lực lãnh đạo của mình một cách hiệu quả nhất.

Chương trình là một học phần nằm trong chương trình huấn luyện Quản trị Kinh doanh Thông minh - iCEO. Học phần tại Hà Nội sẽ được hướng dẫn bởi HLV Nguyễn Thanh Sơn, còn học phần tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được hướng dẫn bởi HLV Đào Thu Hiền.

Đối tượng nên tham gia khóa học

• Các cấp Quản lý/ Lãnh đạo

• Trưởng nhóm, Giám sát

• Những cá nhân muốn phát triển năng lực lãnh đạo

Lợi ích của khóa học

• Phân biệt được vai trò, nhiệm vụ của nhà lãnh đạo và nhà quản lý trong tổ chức; hiểu rõ và vận dụng được các mô hình và phong cách lãnh đạo

• Hiểu tâm lý hành vi đội ngũ và vận dụng hiệu quả phương pháp lãnh đạo theo tình huống

• Xây dựng được chiến lược gây ảnh hưởng tạo quyền lực lãnh đạo

• Xây dựng được hình ảnh nhà lãnh đạo chuyên nghiệp

Chương trình học

Khóa học là 1 học phần trong chương trình huấn luyện iCEO.

1. CHÂN DUNG NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG

• Tư duy lãnh đạo sáng tạo

• Giá trị của tầm nhìn

• Quyền lực và quyền hạn

• Phong cách lãnh đạo theo tình huống

2. THU PHỤC NHÂN TÂM

• Đọc vị hành vi con người

• Trao đổi thông tin hiệu quả

• Đắc nhân tâm trong lãnh đạo

3. TRUYỀN CẢM HỨNG CHO ĐỘI NGŨ

• Nghệ thuật thấu cảm

• Tạo động lực làm việc

• Truyền lửa đội ngũ

Thông tin khóa học

Địa điểm Khai giảng Ngày học trên lớp Giờ học

HỌC PHÍ

7,700,000 VNĐ

EARLY BIRD / HỌC VIÊN CŨ

6,930,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ 3 NGƯỜI

6,545,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY