Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – Corporate Social Responsibility (CSR) – Học viện Doanh nhân MVV Academy

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Corporate Social Responsibility (CSR)

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Corporate Social Responsibility (CSR)
Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch Học viện Doanh nhân MVV

Giới thiệu

Học phần Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Corporate Social Responsibility (CSR) cung cấp những kiến thức quan trọng giúp các chuyên gia truyền thông, lãnh đạo doanh nghiệp hiểu đúng việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Ngoài việc tham gia vào các chương trình trợ giúp các đối tượng xã hội như hỗ trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào lũ lụt và thiên tai..., thực hiện Trách nhiệm xã hội phải đảm bảo bao gồm đủ 4 khía cạnh: kinh tế, pháp lý, đạo đức và lòng bác ái.

Quan trọng hơn, một doanh nghiệp phải dự đoán được và đo lường được những tác động về xã hội và môi trường hoạt động của doanh nghiệp, phát triển những chính sách làm giảm bớt những tác động tiêu cực, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tích cực và phát triển bền vững.

Đối tượng nên tham gia khóa học

• Giám đốc, quản lý truyền thông

• Các chuyên viên truyền thông cao cấp muốn phát triển để trở thành giám đốc/quản lý về truyền thông

• Các chuyên viên PR, CSR

Lợi ích của khóa học

• Hiểu đúng về CSR và có những chiến lược về CSR phù hợp với doanh nghiệp

• Dự đoán đúng và đo lường được những tác động về xã hội và môi trường hoạt động của doanh nghiệp

• Cách thức sử dụng CSR xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tích cực và phát triển bền vững

Chương trình học

Khóa học là 1 học phần trong chương trình huấn luyện Giám đốc Truyền thông.

1. HIỂU ĐÚNG VỀ CSR

• CSR thực sự là gì?

• Tại sao phải quan tâm đến CSR?

• Lợi ích của các hoạt động CSR

2. NHỮNG LẦM TƯỞNG VỀ CSR

• CSR & Cause marketing

• CSR & hoạt động từ thiện

3. CHÍNH SÁCH CSR

• Chính sách nội biên

• Chính sách ngoại biên

4. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CSR

• 5 bậc thang của CSR

• Tổ chức thực hiện

• Đo lường hiệu quả

Thông tin khóa học

Địa điểm Khai giảng Ngày học trên lớp Giờ học

HỌC PHÍ

7,700,000 VNĐ

EARLY BIRD / HỌC VIÊN CŨ

6,930,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ 3 NGƯỜI

6,545,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY