LỊCH KHAI GIẢNG

Địa điểm:

26 Tháng 01, 2019 TP. Hồ Chí Minh
12 Tháng 01, 2019 Hà Nội
05 Tháng 01, 2019 TP. Hồ Chí Minh
15 Tháng 12, 2018 Hà Nội
04 Tháng 01, 2019 TP. Hồ Chí Minh
28 Tháng 12, 2018 Hà Nội
15 Tháng 12, 2018 TP. Hồ Chí Minh
08 Tháng 12, 2018 Hà Nội

Quản trị Nhân sự - Vận hành

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân sự, Tập đoàn TTC

15 Tháng 12, 2018 TP. Hồ Chí Minh
01 Tháng 12, 2018 Hà Nội
17 Tháng 11, 2018 TP. Hồ Chí Minh
10 Tháng 11, 2018 Hà Nội
17 Tháng 11, 2018 TP. Hồ Chí Minh
03 Tháng 11, 2018 Hà Nội

Quản trị Tiếp thị - Marketing Management

Nguyên Giám đốc Bán hàng & Marketing, Double A

20 Tháng 10, 2018 TP. Hồ Chí Minh
06 Tháng 10, 2018 Hà Nội