LỊCH KHAI GIẢNG

Địa điểm:

30 Tháng 03, 2019 TP. Hồ Chí Minh
23 Tháng 03, 2019 Hà Nội
19 Tháng 03, 2019 TP. Hồ Chí Minh

Tối ưu nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp

Phó Trưởng khoa Luật Thương mại, ĐH Luật TP. HCM

16 Tháng 03, 2019 TP. Hồ Chí Minh

Quản trị Nhân sự - HR Management

Giám đốc Nhân sự Tập đoàn, TTC Group

05 Tháng 01, 2019 TP. Hồ Chí Minh
20 Tháng 07, 2019 Hà Nội
07 Tháng 12, 2018 TP. Hồ Chí Minh
28 Tháng 12, 2018 Hà Nội
01 Tháng 12, 2018 TP. Hồ Chí Minh
17 Tháng 11, 2018 Hà Nội
17 Tháng 11, 2018 TP. Hồ Chí Minh
10 Tháng 11, 2018 Hà Nội
10 Tháng 11, 2018 TP. Hồ Chí Minh
12 Tháng 01, 2019 Hà Nội